Messages

coming_soon
Laura Estors Sastre

Doctora en Estudis Avançats i Aplicats en Llengua i Literatura Catalanes (UAB). Especialització en Sociolingüística (Psicolingüística) i Adquisició del català com a Llengua estrangera (ACLE).
Professora associada de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona (UB). Assignatures realitzades: Habilitats comunicatives orals en llengua catalana i Llengua Catalana per a l’ensenyament.

Alumnes deLaura Estors
Grup d'Innovació Docent Consolidat DIDAL
Dinàmiques d'Innovació Docent per a l'Aprenentatge de Llengües
Dpt. d'Educació Lingüística i Literària. Facultat d'Educació. Universitat de Barcelona
Adreça: Edifici de Llevant Pg. Vall d'Hebron, 171, 08035 Barcelona

http://www.didal.mydocumenta.com
http://www.mydocumenta.com/eportfolio/didal
MyDocumenta

Messages

This functionality will be available soon.
:name image profile :name
:sender_name  :timestamp Sent you a message
about content: :title
:excerpt  + see more
:sender_name  :timestamp He has sent you a request for feedback
about content: :title
:excerpt  + see more
:sender_name  :timestamp Sent you a message
about collection: :title
:excerpt  + see more
:sender_name :timestamp
Requested an evaluation about content
:title
:excerpt Go to content
:sender_name :timestamp 
Has done an evaluation
about content: :title
:excerpt Go to content
This notification is now hidden. Undo
Your notification list is empty.