Messages

coming_soon
Escola Gravi SCCL

Ens identifiquem per ser una escola cooperativa, catalana, laica, activa, democràtica i pluralista. El nostre projecte educatiu entén l’ensenyament com a educació integral i vol transmetre els valors ètics que són la base per a una societat més justa: llibertat, tolerància, solidaritat, civisme, respecte a la natura,…

Comunitat d'alumnes i professors de la Gravi
Escola Gravi SCCL
Av. de Vallcarca, 258 - 08023 - Barcelona
http://www.gravi.com
gravi@gravi.com
MyDocumenta

Messages

This functionality will be available soon.
:name image profile :name
:sender_name  :timestamp Sent you a message
about content: :title
:excerpt  + see more
:sender_name  :timestamp Has sent you a private enquiry
about content: :title
:excerpt  + see more
:sender_name  :timestamp Sent you a message
about collection: :title
:excerpt  + see more
:sender_name :timestamp
Requested an evaluation about content
:title
:excerpt Go to content
:sender_name :timestamp 
Has done an evaluation
about content: :title
:excerpt Go to content
This notification is now hidden. Undo
Your notification list is empty.