Messages

coming_soon
m. Bel Palou Vives

Responsable de formació a MyDocumenta
Consultora i tutora al Programa del Màster Universitari d'Educació i TIC (UOC)
Formadora presencial i virtual
Experiència laboral també en l'àmbit de la gestió cultural i de l’envelliment actiu

>> Escriu-me a: bel.palou@mydocumenta.com
>> El meu usuari MyD: bel.palou
>> Més info i suport a: mydocumentablog.wordpress.com

Alumnes de
M. Bel Palou

MENTS CURIOSES
MyDocumenta Flash

Roser Margalef Navarro
Created: 2016-07-04     11:19
Modified: 2016-07-08     10:55
Organization: Escola Gravi
Area: Research project
Published in: Public

<iframe src="http://www.mydocumenta.com/index.php?proyecto_token=CA9B0F0E026576204ABD4A937DADE912" style="width:920px;height:1320px;"></iframe>

http://www.mydocumenta.com/index.php?proyecto_token=CA9B0F0E026576204ABD4A937DADE912

Add to collection:

This functionality will be available soon.

Espai Obert La Serra
Youtube

M. Bel Palou Vives
Created: 2016-07-06     08:57
Modified: 2016-07-06     08:58
Organization: Training
Area: Tutoring
Published in: Public

<iframe src="http://library.mydocumenta.com/widgets/20307" style="width:920px;height:1320px;"></iframe>

http://library.mydocumenta.com/widgets/20307

Add to collection:

This functionality will be available soon.

Prezi embedat 650x500
Embed

M. Bel Palou Vives
Created: 2016-06-01     09:27
Modified: 2016-06-09     13:49
Organization: Training
Area: Research project
Published in: Public

<iframe src="http://library.mydocumenta.com/widgets/18179" style="width:920px;height:1320px;"></iframe>

http://library.mydocumenta.com/widgets/18179

Add to collection:

This functionality will be available soon.

Aparell Digestiu
MyDocumenta Flash

CristinaM, Montse B, Núria
Created: 2016-05-04     12:39
Modified: 2016-05-08     16:03
Organization: Escola Gravi
Area: Natural Sciences
Published in: Public

<iframe src="http://www.mydocumenta.com/index.php?proyecto_token=30EE0838E977385B22E36D0385B7497E" style="width:920px;height:1320px;"></iframe>

http://www.mydocumenta.com/index.php?proyecto_token=30EE0838E977385B22E36D0385B7497E

Add to collection:

This functionality will be available soon.

Treball de Recerca.pdf
PDF

M. Bel Palou Vives
Created: 2016-01-27     16:39
Modified: 2016-01-27     16:39
Organization: Training
Area: Magazines and Publications
Published in: Public

<iframe src="http://library.mydocumenta.com/widgets/5736" style="width:920px;height:1320px;"></iframe>

http://library.mydocumenta.com/widgets/5736

Add to collection:

This functionality will be available soon.

implementacio eportafolis mydocumenta.pdf
PDF

M. Bel Palou Vives
Created: 2016-01-11     17:14
Modified: 2016-01-11     17:14
Organization: Training
Area: Magazines and Publications
Published in: Public

<iframe src="http://library.mydocumenta.com/widgets/3359" style="width:920px;height:1320px;"></iframe>

http://library.mydocumenta.com/widgets/3359

Add to collection:

This functionality will be available soon.

El cor del bosc
MyDocumenta Flash

Cicle Superior
Created: 2015-10-05     09:46
Modified: 2015-11-24     20:50
Organization: Escola Gravi
Area: Natural sciencies, biology
Published in: Public

<iframe src="http://www.mydocumenta.com/index.php?proyecto_token=988BC83823CBB3CAFD5A85EF3AD38EA4" style="width:920px;height:1320px;"></iframe>

http://www.mydocumenta.com/index.php?proyecto_token=988BC83823CBB3CAFD5A85EF3AD38EA4

Add to collection:

This functionality will be available soon.

Projecte presentació - Biblioteca compartida
MyDocumenta Flash

Bel Palou
Created: 2015-01-07     15:17
Modified: 2015-11-19     10:05
Organization: Training
Area: Transversal project
Published in: Public

<iframe src="http://www.mydocumenta.com/index.php?proyecto_token=44A146066061EE6310AF6986D265BDFC" style="width:920px;height:1320px;"></iframe>

http://www.mydocumenta.com/index.php?proyecto_token=44A146066061EE6310AF6986D265BDFC

Add to collection:

This functionality will be available soon.
http://www.mydocumenta.com
contact@mydocumenta.com
MyDocumenta

Messages

This functionality will be available soon.
:name image profile :name
:sender_name  :timestamp Sent you a message
about content: :title
:excerpt  + see more
:sender_name  :timestamp Has sent you a private enquiry
about content: :title
:excerpt  + see more
:sender_name  :timestamp Sent you a message
about collection: :title
:excerpt  + see more
:sender_name :timestamp
Requested an evaluation about content
:title
:excerpt Go to content
:sender_name :timestamp 
Has done an evaluation
about content: :title
:excerpt Go to content
This notification is now hidden. Undo
Your notification list is empty.